ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Τα στελέχη μας, γνωρίζοντας “εκ των έσω” τις υψηλές απαιτήσεις των εταιρειών, έχουν ήδη καταρτίσει ένα στρατηγικό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει:

  • Συνεργασίες με τα καλύτερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα
  • Συμφωνίες σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές
  • Πρόσβαση στους πιο κατάλληλους συνεδριακούς χώρους
  • Συνεργασία με διακεκριμένους εισηγητές